Over

Over Stichting Evenementen Middelburg

De Stichting Evenementen Middelburg heeft als doelstelling het promoten van de stad Middelburg als aantrekkelijke hoofdstad van Zeeland. Dit doet het door het organiseren van diverse evenementen en festiviteiten voor een publiek dat afhankelijk van het evenement is gericht op een jong tot oud publiek. Dit vindt doorgaans plaats in het centrum van de stad (op de markt).

Ontstaan Stichting Evenementen Middelburg (SEM)

In februari 1995 namen de Stichting Middelburgse Braderiebelangen en de Stichtingen Ceremoniemeesters en Horeca Activiteiten Middelburg (HAM) het initiatief tot oprichting van de Stichting Evenementen Middelburg

Doelstelling

De SEM heeft drie kerntaken, te weten:

  • Het promoten van de stad als aantrekkelijke hoofdstad van Zeeland
  • Het positioneren van de stad als levendig middelpunt en gezellig winkelhart van de provincie
  • Een samenbundeling van de krachten om door middel van gezellige evenementen en leuke festiviteiten het aanzien van de stad naar een hoger niveau te tillen

In de loop van de tijd is de SEM uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner van zowel de Gemeente als de Verenigde Ondernemers Middelburg / Middelburgse Bedrijven Club en diverse andere organisaties bij de organisatie van belangrijke evenementen. 

De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door een dagelijks bestuur bestaande uit puur vrijwilligers. En aangevuld met leden die in hoofdzaak belast zijn met de coördinatie, voorbereiding en uitvoering van de afzonderlijke evenementen. Overzicht van leden, zijn terug te vinden op de contact pagina.

De evenementen van de SEM

De SEM organiseert ieder jaar een aantal vaste en wisselende evenementen. Daarnaast ondersteunt de SEM de grotere evenementen die worden georganiseerd in de binnenstad

Vaste evenementen

  • De Festiviteiten op de Markt en de Abdij in Middelburg voor Koningsdag
  • De Oldtimerdag in oktober
  • Intocht van Sinterklaas in november
  • De kinderrommelmarkt op Bevrijdingsdag 5 mei (sinds 2012)
  • Wintermarkt op de markt in Middelburg (sinds 2012)

Wisselende evenementen

2001
Defensiedagen genaamd van Verleden tot Heden. Met alle defensie onderdelen die op het water aan de wal en in de lucht. Demonstreerde wat men in staat is in het uitvoeren van vredesmissies

2002
Groot aandeel in het organiseren van de festiviteiten rond het kennismakingsbezoek van Maxima aan Middelburg op 25 Okt 2001.

De organisatie van de feestelijkheden op de Markt in Middelburg. Naar aanleiding van het huwelijk van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima

De organisatie van de viering 400 jaar VOC aan de Loskade in Middelburg. Met o.a. de aanwezigheid van de Duyfken een replica van een VOC schip. En tal van festiviteiten en demo's.

2006
Samen met de NPS de landelijke TV intocht van Sinterkaas ondersteunend helpen te organiseren.

2010
Groot aandeel en lange voorbereiding in de organisatie van de festiviteiten rond het bezoek van de Koninklijke Familie aan Middelburg.

2010
De organisatie van de after party op de Markt in Middelburg ten behoeve van de finish van de Giro de Italia. Artiesten waren onder andere: Betty Serveert en RACOON