Over SEM

De Stichting Evenementen Middelburg heeft als doelstelling het promoten van de stad Middelburg als aantrekkelijke hoofdstad van Zeeland. Dit doet het door het organiseren van  diverse evenementen en festiviteiten voor een publiek dat afhankelijk van het evenement is gericht op een jong tot oud publiek. Dit vindt doorgaans plaats in het centrum van de stad (op de markt).

Ontstaan Stichting Evenementen Middelburg (SEM)

In Februari 1995 namen de Stichting Middelburgse Braderiebelangen en de Stichtingen Ceremoniemeesters en Horeca Activiteiten Middelburg (HAM) het initiatief tot oprichting van de Stichting Evenementen Middelburg

Doelstelling
De SEM heeft drie kerntaken, te weten:
1 Het promoten van de stad als aantrekkelijke hoofdstad van Zeeland
2 Het positioneren van de stad als levendig middelpunt en gezellig winkelhart van de provincie
3 Een samenbundeling van de krachten om door middel van gezellige evenementen en leuke festiviteiten het aanzien van de stad naar een hoger niveau te tillen

In de loop van de tijd is de SEM uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner van zowel de Gemeente als de Verenigde Ondernemers Middelburg / Middelburgse Bedrijven Club en diverse andere organisaties bij de organisatie van belangrijke evenementen

De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door een dagelijks bestuur bestaande uit puur vrijwilligers

En aangevuld met leden die in hoofdzaak belast zijn met de coördinatie, voorbereiding en uitvoering van de afzonderlijke evenementen.
Overzicht van leden, zijn terug te vinden op de contact pagina.

 

De evenementen van de SEM
De SEM organiseert ieder jaar een aantal vaste en wisselende evenementen. Daarnaast ondersteunt de SEM de grotere evenementen die worden georganiseerd in de binnenstad

Vaste evenementen
De Festiviteiten op de Markt en de Abdij in Middelburg voor Koninginnedag
De Oldtimerdag in oktober
Intocht van Sinterklaas in november
De kinderrommelmarkt op Bevrijdingsdag 5 mei (sinds 2012)
Wintermarkt op de markt in Middelburg (sinds 2012)

Wisselende evenementen
2001
Defensiedagen genaamd van Verleden tot Heden
Met alle defensie onderdelen die op het water aan de wal en in de lucht
Demonstreerde wat men in staat is in het uitvoeren van vredesmissies

2002
Groot aandeel in het organiseren van de festiviteiten rond het kennismakingsbezoek van Maxima aan Middelburg op 25 Okt 2001

De organisatie van de feestelijkheden op de Markt in Middelburg
Naar aanleiding van het huwelijk van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima

De organisatie van de viering 400 jaar VOC aan de Loskade in Middelburg
Met o.a. de aanwezigheid van de Duyfken een replica van een VOC schip
En tal van festiviteiten en demo,s

2006
Samen met de NPS de landelijke TV intocht van Sinterkaas ondersteunend helpen te organiseren

2010
Groot aandeel en lange voorbereiding in de organisatie van de festiviteiten rond het bezoek van de Koninklijke Familie aan Middelburg

2010
De organisatie van de after party op de Markt in Middelburg ten behoeve van de finish van de Giro de Italia.
Artiesten waren onder andere: Betty Serveert en RACOON